Coachning

Vi erbjuder kompetent psykologisk coachning av hög kvalitet för personliga utveckling privat eller i yrkeslivet. 

Coachning kan handla om att förbättra sina kommunikationsfärdigheter, konflikthanteringsförmåga eller färdigheter gällande stresshantering. 

Varje kontakt inleds med en kartläggning av din situation. Mål utformas och kontakten avslutas med en utvärdering. 

 Om du har svårt att få till coachning i ditt dagliga schema så kan online coachning via telefon eller skype vara det bästa valet för dig.