Psykoterapimottagning Kabinett

 

 

Legitimerad psykoterapeut som arbetar med forskningsbaserad psykoterapi, handledning och coachning för enskilda, par och organisation. Jag arbetar med flera metoder såsom Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Schematerapi, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Acceptans och Commitment Therapy (ACT), Mindfulness och den röda tråden genom dessa är en förankring i interpersonell neurobiologi. 

 

Parmottagning är en del av psykoterapimottagning Kabinett. De flesta par upplever perioder då parrelation fungerar mindre bra och många även svårare perioder. Vi är gjorda för att ha konflikt med varandra men vi är också gjorda för att skydda oss. När det gör ont vill vi gärna bli av med det onda - det kan vi göra genom att bråka, ha en affär, bli kall och avstängd, tjata och vara kritisk - vilket ofta leder till mer konflikt. Terapin fokuserar på att skapa kontakt och förstå och förändra kommunikations och samspelsmönster som blivit destruktiva. Läs mer under fliken parterapi.

 

Handledning är ett sätt att kontinuerligt kvalitetssäkra och investera i ditt arbete. Handledning erbjuds till studenter som utbildar sig i psykoterapi, kbt terapeuter utan legitimation, kuratorer och andra som arbetar med klienter och bemötande. Handledning kan ske i grupp, individuellt över tid eller som punktinsats vid svårt ärende. Läs mer under fliken handledning. 

 

För företag erbjuds workshops och utbildning inom en rad olika områden. Tex stresshantering och relationer - på jobbet och hemma, mindfulness, att motivera till förändring.

 

För att säkerställa god kvalitet sker kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning. 

 

 

Psykoterapimottagning Kabinett 

Engelbrektsgatan 5

114 32 Stockholm

kbt.psykiatri@gmail.com