Eye Movement Desentisitaztion and Reprocessing, EMDR

 

Psykoterapeutisk metod som baseras på ögonrörelser som tillämpas vid trauma men även andra svårigheter som låg självkänsla, komplicerad sorg och ångest.
Metoden är inriktad på att få fatt i och bearbeta dysfunktionella minnen och länka in i mer adaptiva sådana. Vi arbetar med att hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer i anslutning till negativa livshändelser. Metoden hjälper dig också med att tänka annorlunda om dig själv. 
Negativa livshändelser kommer till uttryck genom emotionella, kognitiva, somatiska, relationella, låg självkänsla, ångest, depression, PTSD och dissociativa störningar.