Jag erbjuder handledning i evidensbaserad psykologisk behandlingsmetoder. Handledningen kan ske individuellt eller i grupp för alla som arbetar med klienter, patienter, samtal och bemötande. 

 

Syfte med handledning är att få stöd i sin yrkesroll, öka din yrkeskunnighet och kompetens. Detta bidrar till en kvalitetssäkring inom din verksamhet och till att verksamheten därigenom förbättrar möjligheten till att tillgodose såväl patienters som behandlarens intressen. 

 

Fokus för handledning är tex att konceptualisera, diagnostisera, utbildning och professionell utveckling. Handledning är strukturerad, aktiv och målinriktad med fokus på aktuella situationer. 

 

Omfattning och format kan variera utifrån behov. 

 

Handledaren är legitimerad psykoterapeut med handledare och lärarutbildning i KBT och Schematerapi.