Integritetspolicy/Information om hantering av personuppgifter

 

GDPR, eller dataskyddsförordningen är en lag som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kotroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.  

 

De personuppgifter som samlas in från dig som potentiell kund/blivande kund/kund hos Specialistmottagning KBT och Psykiatri tex avseende utbildning eller handledning, är de som krävs för att kunna genomföra uppdraget, vanligen namn, kontaktuppgifter samt faktureringsadress. Genom att genomföra kursanmälan, bokning av tjänst eller övrigt köp samtycker du till att Specialistmottagning KBT och Psykiatri behandlar dina person - och faktureringsuppgifter. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är fakturering samt att kunna sända kursinformation. Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med kontaktformulär sparas för det syfte du fyllt i formuläret så att vi ska kunna kontakta dig i enlighet med din önskan. 

Hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifterna inte sparas längre än nödvändigt och vi rensar personuppgifter på årlig basis med hänsyn till ändamålet. Så länge du är kund hos oss kommer vi lagra dina personuppgifter. Vissa uppgifter kan behållas längre då det krävs på grund av andra lagkrav så som bokföringslagen. Vi hanterar alla personuppgifter med respekt, hög säkerhet och sekretess.

Behandling av personuppgifter vid hälso-och sjukvård. Specialistmottagning KBT och Psykiatri är en privat hälso-och sjukvårdsenhet och är som legitimerad psykoterapeut skyldig att föra patientjournal enligt patientdatalagen vid utförande behandling, utredning och individuell rådgivning hos legitimerad personal. I all patientuppgiftshantering gäller hög nivå av såväl intern som extern sekretess. Uppgifter om din vård hos oss dokumenteras i godkända system i syfte att säkerställa kvalitativ behandling. Dina journaluppgifter lagras i enlighet med bevarandekravet i patientdatalagen. 

 

 

Cookies

När du fortsätter använda webbplatsen godkänner du denna användning av cookies, du kan också välja att stänga av cookies i inställningarna på din webbläsare.

En cookie är en datafil som sparas i din webbläsare och som kan känna igen din dator över olika webbplatser och besök. Kakor används på nästan alla webbplatser. Alla webbplatser i EU som använder cookies ska enligt lag informera användarna om användningen av kakor i ett dokument som detta. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av webbplatsen, vi sparar ingen personlig information via cookies.

Du kan ta bort cookies som sparats på din dator när du vill, läs mer om respektive webbläsare Internet Explorer, Chrome, Firefox.

Google Analytics

Tjänsten tillhandahålls av Google för att samla in anonym statistik över webbplatstrafiken. Kakor används för att känna igen en dator vid upprepade besök på en sida. Alla data lagras i Googles servrar. Läs mer om hur Google hanterar insamlade data. Om du inte vill ta del av Google Analytics kan du installera det här insticksprogrammet.

Inga personuppgifter samlas in eller hanteras på oss och vi har inte tillgång till de personuppgifter som hanteras av tredje part enligt ovan.

 

Din rätt till dina personuppgifter

Du har rätt att ta tillbaka samtycke i efterhand utan att återtagande påverkar lagligheten av den personuppgifsbehandling som skett dessförinnan. Vi kommer på eget samt kunds initiativ rätta uppgifter som är felaktiga. Du kan när du vill begära att de uppgifter vi har om dig tas bort eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Du kan när du vill välja att avstå från att ta emot marknadskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från exempelvis våra nyhetsbrev. Om du vill tacka nej till all form av kommunikation från oss är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Om du vill kontakta oss kan du:

Ringa oss på: 070 - 206 66 35

Maila oss på: kbt.psykiatri@gmail.com

 

Policyn gäller från och med 2018-06-05