KBT-baserat förhållningssätt

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper om förhållningssätt baserat på KBT inriktade teorier och metoder såväl som färdigheter att tillämpa dessa i det dagliga klientarbetet. Målet är att kunna ge deltagarna en god grund och nödvändiga verktyg att bemöta och hantera psykologika reaktioner i sitt arbete.

 

Startdatum:  aug 2014

Sista ansökningsdatum: maj 2014

Plats: Sundsvall

Kostnad: 15 000:-


Utbildningsinnehåll:

Utbildningen kommer att fokusera på att deltagarna lär sig om färdigheter i KBT principer och tekniker (samtalsmetod och intervention) för att skapa bättre förutsättningar att förstå klientens reaktioner, egna reaktioner och hur man uitfrån dessa kan öka möjligheten till en trygg behandlingsmiljö. Undervisningen kommer att ske genom föreläsningar, gruppdiskussioner och handledning utifrån metodiken.


Utbildningen riktar sig till de som arbetar inom beroendevård, frivård, socialtjänst, ungdomsverksamhet eller stödboenden av olika slag.


Utbildningen genomförs två dagar per månad under 1 termin.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.