Schematerapi är något för dig om:

du upprepade gångar fastnar i destruktiva relationer.

du är konstant svartsjuk

du är rädd för att bli avvisad och övergiven.

du känner dig tom och likgiltig.

du har omåttligt höga krav på dig själv och ett konstant bekräftelsebehov

du känner ständiga skamkänslor och är självkritisk

 

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT som är anpassad för mer långdragen och komplex problematik där traditionell KBT inte visat sig effektivt. I denna terapiform läggs större vikt vid barndomserfarenheter och terapialliansen. 

 

Schematerapi utgår från att alla människor har grundläggande känslomässiga behov som behöver tillgodoses under uppväxten. Detta för att vi ska utvecklas till en trygg person. När dessa inte har tillgodosetts försöker vi hantera det så gott vi kan. 

 

Schemat är en metafor för vad vi lärt in om oss själva och andra/omgivningen. Vi utvecklar scheman om oss själv och andra samt hur vi bäst hanterar situationer. Dessa livsmönster tenderas att upprepas genom livet. 

 

För att kartlägga scheman som är problematiska fyller vi i formulär. Vidare kartläggs hur det har sett ut tidigare i livet och vi arbetar parallellt med situationer som är problematiska idag. 

 

I terapin identifieras vilka dessa behov är och man lär sig agera på ett sätt som leder till behovstillfredsställelse.