Krissamtal är ofta en mer begränsad insats än psykoterapi. En vanlig form är sorgbearbetning. Vi människor kan drabbas av en kris när vi ställs inför en svår situation som varit svår eller omöjlig att förbereda oss inför. Det kan tex handla om förlust av en anhörig, skilsmässa/separation, sjukdom, arbetslöshet eller andra förändrade livsomständigheter. 

 

Sorg är en normal och naturlig reaktion på en känslomässig förelust av något slag. Vi arbetar utifrån programmet för sorgbearbetning som är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till pedagogisk metod som bygger på 30 års beprövad erfarenhet. I grupp eller enskilt får du bearbeta din sorg och försonas med dig själv och dina erfarenheter utan att fastna i de smärtsamma minnena. 

 

Under 8 kurstillfällen + en återträff arbetar vi med programmet för sorgbearbetning, framtaget av The Grief Recovery Instiute i USA som under 30 år framgångsrikt arbetat med sörjande. I Sverige startades dess motsvarighet, Svenska Institutet för Sorgbearbetning, 2001. Där har jag gått både certifiering och fördjupningskurs. 

 

Den allmänt hållna introduktionen i Sorg och förlustbearbetningen är alltid gratis. Detta för att alla ska få en möjlighet att bilda sig en uppfattning om det kan vara till hjälp eller inte. 

 

Deltagande i grupp 8 ggr + en återträff en tid efter avslutad kurs. Ca 2,5 timmar per gång samt 1-2 timmar för hemuppgifter till varje kurstillfälle som är en ggn/vecka. Pris 3 800:-

 

Individuellt 8 ggr 4 800:-

 

Boken Sorgbearbetning och övrigt material ingår i priset för sorgbearbetningsprogrammet. 

 

”Några av er säger: Glädjen är större än sorgen, och andra säger att nej sorgen är störst, men jag säger att de är oskiljaktiga”.

Khalil Gibran